ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์โตเกียว มหานครทั้งคมนาคมและประชากร

ทัวร์โตเกียว มหานครทั้งคมนาคมและประชากร ประเทศญี่ปุ่น ข้อมูล – โตเกียว โตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางการคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เราสามารถเดินทางได้หลายรูปแบบ ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และทางอากาศ การขนส่งมวลชนภายในโตเกียวที่สำคัญคือ รถไฟและรถใต้ดิ…