ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น

castle - ปราสาทญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น

10 ปราสาทญี่ปุ่น ที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ได้

10 ปราสาทญี่ปุ่น ที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ได้ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศยอดยิยมของเหล้านักท่องเที่ยวมากมายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเล หรือเทศกาลที่มีอยู่มากมายตลอดปี แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกสิ่งหนึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นั่นคือ “ปราสาทญี่ปุ่น” เราไปดูกันว่า 10 อันดับป…